GENEL

Hangi Durumlarda Yasal Süresi Dışında Verilen İşe Giriş Bildirgesi İçin İPC Uygulanmaz

I- GİRİŞ İdari para cezası; kabahat olarak nitelendirilen ve değişik Kanunlarda düzenlenen haksız fiiller karşılığında uygulanan; türü, miktarı ve süresi ancak Kanunla belirlenen belli miktardaki paranın, kabahat fiilini işleyen gerçek veya tüzel kişiden alınarak kamuya geçirilmesi olarak tanımlanabilir([1]). 5510 [...]

Bu yazı 1.248 defa okundu

GENEL

Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgelerdeki KDV İndirimi

I- GİRİŞ Katma Değer Vergisi bir tüketim vergisidir ve asıl hedefi tüketicidir. KDV’yi benzer vergilerden ayıran ve ona üstünlük sağlayan en önemli özelliği, bünyesinde vergi indirimi mekanizmasına sahip olmasıdır. KDV’nin bütün özellikleri vergi indirimi mekanizmasında birleşir, sistemin bel kemiği, taşıma kolunu [...]

Bu yazı 2.587 defa okundu

DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

  Danıştay 4. Dairesi Tarih        : 02.03.2017 Esas No   : 2014/4835 Karar No  : 2017/2170 KDVK Md. 28, 29 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NİN KONUTLARDA NET ALAN TANIMI İLE İADE HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YÜKLENİLEN KDV AÇIKLAMASINA İLİŞKİN ÖRNEĞİN BİR BÖLÜMÜNÜN İPTALİ KDV Genel Uygulama Tebliği’nin [...]

Bu yazı 2.872 defa okundu