DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

  Danıştay 7. Dairesi Tarih    : 27.02.2018 Esas No : 2016/12539 Karar No : 2018/1255 VUK Md. 339 ÖTVK Md. 8 İYUK Md. 20 1- TEKERRÜR SEBEBİYLE CEZANIN ARTIRIMLI UYGULANABİLMESİNİN ŞARTLARI 2- İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN BEYAN EDİLENDEN FARKLI GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK NUMARASINA DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK [...]

Bu yazı 1.583 defa okundu

GENEL

Konkordato

1- GİRİŞ Bu yazıda adi konkordatoya ilişkin yasa maddelerinin ve gerekçelerinin değerlendirilmesi yolu ile uygulamada kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle yer yer Yasa maddeleri ve gerekçeleri aynen alınmıştır. Tasarının genel gerekçesine baktığımızda, İcra İflas Kanunu’nda değişiklikler yaparak neden [...]

Bu yazı 1.083 defa okundu

GENEL

İşçiye Hafta Tatili İzni Kesintili Olarak Kullandırılabilir mi?

I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 46. maddesinde bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen işgünlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği belirtilmiştir. Yirmidört [...]

Bu yazı 1.075 defa okundu

GENEL

Nevi Değişikliği Halinde Hissedarların Edinecekleri Hisselerin İktisap Tarihi

I- GİRİŞ Bilindiği üzere anonim şirket pay senetlerinin iktisap tarihi söz konusu pay senetlerinin satışında elde edilen kazancın vergilendirilmesinde oldukça önem arz etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesine göre “tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin” [...]

Bu yazı 2.030 defa okundu

GENEL

Bir Alacağın Şüpheli Alacak Sayılabilmesi İçin Gerekli Şartlar ve Muhasebeleştirilmesi

I- GİRİŞ Vadesinde tahsil edilemeyen ve ileride tahsil edilip edilemeyeceği kesin olarak belli olmayan senetli veya senetsiz alacaklar “şüpheli alacak” durumundadır. Senetli veya senetsiz alacakların şüpheli hale gelmeleri ve bu konu ile ilgili işlemler VUK’nun 323. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu hale gelmiş alacakların [...]

Bu yazı 3.309 defa okundu


DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

  Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 05.06.2017 Esas No : 2016/9239 Karar No  : 2017/4607 VUK Md. Mük.355 YAPILAN YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ANCAK YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN SONRAKİ FİİLLERE VE OLAYLARA UYGULANABİLECEĞİ 213 sayılı Yasa’nın mükerrer 355. maddesinin, 5904 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle eklenen ve 01.08.2009 [...]

Bu yazı 1.969 defa okundu