DUYURULAR
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 2.930 defa okundu

2013 YILI YENİ TTK UYGULAMA TAKVİMİ


6102 SAYILI YENİ TTK 2013 ve 2014 YILI UYGULAMA TAKVİMİ

1 Ocak 2013 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketlerin münferit ve konsolide tablolarının düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulamaya başlayacakları tarihtir(6102/Geçici 6).
1 Ocak 2013 Bakanlar Kurulunca denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi gereklidir(6102/397, 1534).
1 Ocak 2013 Açılış envanterinin gerçeğe uygun çıkarılması gereklidir (6102/66).
14 Şubat 2013 Oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hüküm yürürlüğe girecektir(6102/201, 6103/19).
14 Şubat 2013 Ticaret şirketleri veya kooperatiflerin eski türlerine dönmek istemeleri halinde bu işlem için son gündür (6102/Geçici 4).
31 Mart 2013 Bakanlar Kurulu Kararı ile denetime tabi olacak şirketlerin yetkili organları tarafından bağımsız denetçinin seçilmesi için son tarih. Seçimin yapılması ile birlikte 6762 sayılı kanuna göre görev yapan murakıpların görevlerinin sona ereceği tarih (6102/397, 400, Geçici 6).
31 Mart 2013 Yevmiye Defteri ile Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış onayının yapılması için son gün (6102/64-3).
1 Temmuz 2013 Anonim şirketlerin “esas sözleşmelerini” ve limited şirketlerin “şirket sözleşmelerini”Yeni TTK’ya uyumlu hale getirmeleri için son gün (6103/22).Anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin Yeni TTK’ya uygun düzenleme yapılması için son gün (6103/26).
1 Ekim 2013 İnternet sitesi açmak zorunda olan şirketlerin internet sitesi açmaları ve internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeleri için son gün(6102/1524, Geçici 8).Yeni TTK’nın 479’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırı aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümlerinin Yeni TTK’ya uyumlu hale getirilmesi için son tarih (6103/28).
31 Aralık 2013 Yeni TTK uyarınca TMS’ye uygun finansal tabloların bilanço günü itibariyle çıkarılma tarihidir (6102/514).
1 Ocak 2014 Yeni TTK’nın 39’uncu Maddesi uyarınca ticari belgelerde yer alacak bilgilere ilişkin yükümlülüğün yürürlüğe girdiği tarihtir (6102/1534).
14 Şubat 2014 Anonim ve limited şirketlerin asgari sermayelerini bu tarihe kadar Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek zorundadırlar (6102/332, 580, 6103/20).
14 Şubat 2014 Yeni TTK’nın 479/1-2 maddesi uyarınca imtiyazlı oyların Kanunla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir (6103/479-1,2, 6103/28).
1 Temmuz 2014 Bir bağlı şirketin 1 Temmuz 2012 tarihinde, Yeni TTK’nın 202’nci maddesi kapsamında kaybı veya kayıpları varsa bunların denkleştirilmesi veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem haklarının tanınması için son tarihtir(6103/18). 

KAYNAK:

EKREM ÖNCÜ

YMM

 

 

 


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.