FORMLAR - DİLEKÇELER
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 511.669 defa okundu

BASİT BİR ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ


Merhaba arkadaşlar,

Güncel hayatımızda artık sık sık karşılaşacağımızı düşündüğüm ADİ ORTAKLIK işletmelerine ilişkin basit bir sözleşme örneğini sizinle paylaşmak istiyorum.

………………………………………………………………… ADİ ORTAKLIĞI

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ………………………………………………………………… Adresinde ikamet  eden …………………..T.C. Kimlik numaralı ……………………………………..  ,diğer taraftan………………………………………………………………….. Adresinde ikamet eden …………………………………T.C Kimlik numaralı …………………. …………………………….. Aşağıdaki şartlar muvacehesinde iş bu adi ortaklık mukavelesini tanzim ve imza etmişlerdir.

Şöyle ki;

 

1-ORTAKLIĞIN ÜNVANI:

…………………………………………………………………. TİCARET

2-ORAKLIĞIN MERKEZİ: ………………………………………………………………………

3-ORTAKLIĞIN TİCARİ MEŞGALES İ:

İkinci maddede belirtilen adreste,  Bilgisayar proğramcılığı,  her türlü şirket ve işletmelerin bilgisayar yazılım ve donanım desteklerini sağlamak, eğitimlerini vermek, web sitelerini kurmak ve yönetmek, bilişim eğitim merkezleri kurmak, yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımlarının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yönetim ve desteğinin verilmesi işleridir.

4-ORTAKLIĞIN SERMAYESİ:

Ortaklığın belli bir sermayesi mevcut olmayıp ortaklar,işin gereğince  her bir ortak,  …………………………………….. % 51,   ………………….. % 49 iştirak sermaye payları oranında  iştirak edeceklerdir.

5-KAR VE ZARAR TAKSİMİ:

Kar ve zarar ortakların koymuş oldukları sermaye oranında yani ………………………………  %51 , ……….. ……………..%49 oranında iştirak edeceklerdir.

6-ORTAKLIĞIN İDARESİ:

Adi ortaklığın idaresi ortakların müşterek kararlarıyla sağlanacaktır. Ortakların şahsi borç ve taahhütleri  ile tasarrufları hiçbir şekilde ortaklığı ilzam etmeyecektir. Bu tür şeylerden ortağın kendisi  şahsen mesul olacaktır.

7-ORTAKIĞIN SÜRESİ VE HİSSE DEVRİ:

Adi ortaklık …………………. tarihinde başlayıp 20 yıl süre ile tesis edilmiştir.Ortaklar bu sürenin bitiminden bir ay evvel birbirlerine fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde ortaklık bir o kadar süre daha uzar.Ancak ortaklar kendi aralarında anlaşarak her zaman için ortaklığa son verebilirler. Ortaklardan herhangi biri diğer ortağın yazılı muvafakatını almadan mevcut hisselerini ve sorumluluklarını her ne ad altında olursa olsun başkalarına devredemez.

8-İş bu mukavelenamede bahis olunmayan hususlarda Borçlar kanunu umumi hükümlerinden yararlanılacaktır.İtilaf halinde önce ……………………. Mahkemeleri yetkilidir.

9-     İş bu mukavele dört nüsha olarak hazırlanmış olup dokuz maddeden meydana gelmiştir ve ortaklarca okunarak imza altına alınmıştır.

 

ORTAK                                                                                                                                                    ORTAK

AD SOYAD İMZA                                                                                                                            AD SOYAD İMZA

T.C. NO: ……………                                                                                                                         T.C. NO: ………..

 


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.