FORMLAR - DİLEKÇELER

DANIŞTAY KARARLARI

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Tarih    : 27.05.2015 Esas No : 2015/3176 Karar No : 2015/2006 VUK Md. 359 SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇUNUN OLUŞUMU Sahte fatura düzenleme suçunun oluşabilmesi için düzenlenen sahte faturaların Yasa’da öngörülen zorunlu bilgileri içermesinin gerektiği, ancak sanığın düzenlediği iddia olunan [...]

Bu yazı 3.530 defa okunduFORMLAR - DİLEKÇELER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BİR LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

  Merhaba Sevgili Okurlarımız, Bu yazımızı, sizlere çok katkı sağlayacağını düşündüğüm, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Bir Limited Şirketin Anonim Şirkete dönüşmesi konusuna ayırdık. Bu konuyla ilgili yapılacak olan tüm işlemleri sırasıyla sizlerle paylaşacağız. 1-ŞİRKETİN DENETİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI [...]

Bu yazı 6.489 defa okundu

FORMLAR - DİLEKÇELER

ANONİM ŞİRKETLER İÇ YÖNERGE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  EK-5 İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ  ………… Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; ………… Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat [...]

Bu yazı 3.913 defa okundu