DUYURULAR

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

Tarih   : 16.01.2017 Sayı : 62030549-125[6-2014/51]-13503 GVK Md. 38 KVK Md. 6 AKDİ FAİZ ORANINDAN DAHA DÜŞÜK ORANDA KREDİ KULLANDIRILMAK SURETİYLE PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ FARKININ GELİR KAYDEDİLECEĞİ DÖNEM Distribütör veya bayi tarafından desteklenen kampanyalarda araç alacak müşterilere kullandırılan düşük [...]

Bu yazı 2.730 defa okundu

DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 14.04.2016 Esas No : 2014/3663 Karar No  : 2016/2872 VUK Md. 3 FATURALARIN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE  YANILTICI OLDUĞUNUN AÇIK VE SOMUT BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULMASI GEREKİR Vergisel ödevlerin bir kısmını eksik yaptığı veya usulüne uygun olarak yerine getirmediği yönünde tespitler [...]

Bu yazı 2.141 defa okundu


DUYURULAR

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih   : 30.12.2016 Sayı : 13649056-130[28-2016/ÖZE-09]-142 GVK Md. 9, 94 VUK Md. 234 KDVK Md. 1, 28, 29 İKİNCİ EL TRAKTÖR ALIM SATIMINDA VERGİLEME Esnaf muaflığından yararlanmayan veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın alınan ikinci el traktör nedeniyle düzenlenecek gider [...]

Bu yazı 4.638 defa okundu

DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 05.04.2016 Esas No : 2016/3228 Karar No  : 2016/1483 VUK Md. 124 TASFİYE OLAN ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİ ADINA YAPILAN TARHİYATIN DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU Tasfiyesi tamamlanıp tüzel kişiliği sona eren şirketin kanuni temsilcisi adına yapılan tarhiyatın düzeltme ve şikâyet başvurularının [...]

Bu yazı 2.729 defa okundu

DUYURULAR

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

  Tarih   : 16.12.2016 Sayı : 84958988-130[5473-174]-E.E.135489 KDVK Md. 28 KDV UYGULAMASINDA NET ALAN HESABI KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Net Alan” başlıklı (III/B-2.1.3) bölümünün Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması sonrası 1.5.2014 tarihinden sonra yapılan konut teslimlerinde Tebliğin bu bölümünün [...]

Bu yazı 1.834 defa okundu

DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 07.06.2016 Esas No : 2016/6569 Karar No  : 2016/4151 İYUK Md. 2 MÜKELLEFİN KOD LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ Mükelleflerin özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması işleminin iptal davasına konu olabileceği hk. İstemin Özeti: Davacı tarafından, özel esaslara tabi mükellefler [...]

Bu yazı 2.044 defa okundu

DUYURULAR

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih   : 01.03.2016 Sayı : 25953680-002-5 GVK Md. 68 KDVK Md. 29 SERBEST MESLEK KAZANCINDAN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER Serbest meslek erbabının işyerinde kullandığı; temizlik, büro malzemeleri, kırtasiye ve işyeri mutfağında tükettiği yiyecek ve içecek gibi gıda maddeleri, doğalgaz, elektrik, [...]

Bu yazı 2.571 defa okundu