DUYURULAR

01/01/2013 Tarih İtibari ile Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Kağıtlara Uygulanan Nispi Vergi Oranları ve Maktu Vergi Tutarları ile Her Bir Kağıttan Alınacak Damga Vergisinin Üst Sınırları

(1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar    A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine görekira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler [...]

Bu yazı 1.342 defa okundu

DUYURULAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

422 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ   Resmi Gazete No 28514 (4.Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam   213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek [...]

Bu yazı 1.673 defa okundu
DUYURULAR

2013 Yılında Tutulacak Ticari Defterler İle Açılış ve Kapanış Tasdikleri (TÜRMOB)

1- Tutulacak Ticari Defterler (Şirketler) Yeni TTK’na göre tutulacak ticari defterler ile tasdik zamanları Kanunun  64’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ticari defterler;  – Yevmiye Defteri,  – Defteri Kebir ve  – Envanter Defteri. – Ortaklar Pay Defteri,  – Yönetim Kurulu Karar Defteri [...]

Bu yazı 2.296 defa okundu

DUYURULAR

ENERJİ VE DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE OSB LER. DİKKAT!!!

420 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 28490 Resmi Gazete Tarihi 07/12/2012 Kapsam   1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemekte ve kamu finansman yapısının sağlıklı işlemesine engel olmaktadır. Kayıt [...]

Bu yazı 1.580 defa okundu