GENEL

Tehlikeli İş Kolları

    AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ     Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından     Resmi Gazete Tarihi: 16/06/2004     Resmi Gazete Sayısı: 25494     BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak     Amaç     Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi [...]

Bu yazı 3.118 defa okundu

GENEL

Az Tehlikeli İş Kolları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ              MADDE 1 – (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında [...]

Bu yazı 2.581 defa okundu


DUYURULAR

2013 Yılında Tutulacak Ticari Defterler İle Açılış ve Kapanış Tasdikleri (TÜRMOB)

1- Tutulacak Ticari Defterler (Şirketler) Yeni TTK’na göre tutulacak ticari defterler ile tasdik zamanları Kanunun  64’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ticari defterler;  – Yevmiye Defteri,  – Defteri Kebir ve  – Envanter Defteri. – Ortaklar Pay Defteri,  – Yönetim Kurulu Karar Defteri [...]

Bu yazı 1.517 defa okundu

GENEL

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMASI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMASI  24 Nisan 2003 tarih ve 25088 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25’nci maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Mükerrer 290’ncı madde eklenmiştir. Söz konusu madde başlığı “Finansal [...]

Bu yazı 21.948 defa okundu

DUYURULAR

ENERJİ VE DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ VE OSB LER. DİKKAT!!!

420 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 28490 Resmi Gazete Tarihi 07/12/2012 Kapsam   1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemekte ve kamu finansman yapısının sağlıklı işlemesine engel olmaktadır. Kayıt [...]

Bu yazı 1.295 defa okundu