GENEL

Hangi Durumlarda Yasal Süresi Dışında Verilen İşe Giriş Bildirgesi İçin İPC Uygulanmaz

I- GİRİŞ İdari para cezası; kabahat olarak nitelendirilen ve değişik Kanunlarda düzenlenen haksız fiiller karşılığında uygulanan; türü, miktarı ve süresi ancak Kanunla belirlenen belli miktardaki paranın, kabahat fiilini işleyen gerçek veya tüzel kişiden alınarak kamuya geçirilmesi olarak tanımlanabilir([1]). 5510 [...]

Bu yazı 456 defa okundu


DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

  Danıştay 4. Dairesi Tarih        : 02.03.2017 Esas No   : 2014/4835 Karar No  : 2017/2170 KDVK Md. 28, 29 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NİN KONUTLARDA NET ALAN TANIMI İLE İADE HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK YÜKLENİLEN KDV AÇIKLAMASINA İLİŞKİN ÖRNEĞİN BİR BÖLÜMÜNÜN İPTALİ KDV Genel Uygulama Tebliği’nin [...]

Bu yazı 1.320 defa okundu