MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 6.616 defa okundu

HİZMETLERİMİZ


Her nevi şirketlerin ve sanayi kuruluşlarının, Organize Sanayi Bölgelerinin ve bu bölgelerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin, İthalat ve İhracat Şirketlerinin, Teknoloji Bölgesinde Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinde bulunan Kurum ve Kuruluşların, Dernek ve Vakıfların ve her türlü Ticari Şirket ve İşletmelerin;

DEFTER TUTMA VE VERGİSEL HİZMETLERİMİZ

 • KDV İadesi işlemlerinin takip ve neticelendirilmesi,
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
 • Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve şirketlerin bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması, kurulması,  desteklerinin ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.
 • Her türlü vergi mevzuatı konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube iş yerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapılması,
 • Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.
 • Şirketlerin ve İşletmelerin ön muhasebe elemanlarının eğitilmesi, eğitim sonrası kontrollerinin yapılması ve ön muhasebenin kusursuz işleyişinin sağlanması,
 • Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığının  yapılması, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanlarının toplanarak  dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava aşamasındaki şirket ve işletmelere danışmanlık hizmetleri verilmesi ,

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

 • Finansal Tabloların Denetimi
  – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
  – Tek Düzen Hesap Planı / VUK (TURKISH GAAP)
  – İngiltere Muhasebe Standartları (UK GAAP)
  – Amerika Birleşik Devletleri Muhasebe Standartları (US GAAP)
  – Almanya Muhasebe Standartları (GERMAN GAAP)
  – Hollanda Muhasebe Standartları (DUTCH GAAP)
 • TTK’ya Göre Bağımsız Denetim
 • Halka Açık Şirketlerin Bağımsız Denetimi
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi
 • Sigorta Şirketlerinin Bağımsız Denetimi
 • Özel Amaçlı Bağımsız Denetim

DİĞER DENETİM HİZMETLERİMİZ

 • İç Denetim
 • İç Kontrol Denetimi
 • Bilgi Sistemleri Denetimi (IS/IT Audit)
 • Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler Raporlaması

SGK HİZMETLERİMİZ 

 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek şirketlere ve işletmelere iletilmesi,
 • İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması, Sosyal Güvenlik Kanunu ve İş Kanunu hükümlerine göre özlük dosyalarının hazırlanarak takiplerinin yapılması,
 • İşten ayrılan personellerin ayrılış sebeplerinin araştırılması, bunların tutanak altına alınması, gerekli ihtarların ve bildirimlerin yapılması, mahkeme davalarının takibi ve neticelendirilmesi, her türlü denetim ve müfettişlik hizmetlerinin yasalara uygun şekilde hazırlanarak ilgililere teslim edilerek sonuçlandırılması,
 • SGK ve İş Mevzuatı konusunda her türlü danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • SGK, İş Kanunu ile ilgili mevzuat konusunda genel danışmanlık hizmetleri verilmesi. Şirketlerin ve işletmelerin  zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmalarının sağlanması, Emeklilik işlemleri konusunda bilgi verilmesi ve yardımcı olunması.

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ HİZMETLERİMİZ

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre,  sıfırdan her nevi şirket kurulması, bunların takibi, ticaret sicili, ticaret odaları ve vergi dairesi işlemlerinin bildirimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması,
 • Her nevi şirketlerin; hisse devir işlemleri, adres değişikliği, şube açılış kapanış işlemleri, Mali Müşavirlerin yetkisinde olan her türlü sermaye arttırım işlemlerinin rapor şeklinde hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması ve neticelendirilmesi, şirketlerde nevi değişikliği işlemlerinin yapılması,
 • Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin genel kurul hazırlıklarının yapılması, raporlaması ve sonuçlandırılması,

SANAYİ ODASI VE SANAYİ SİCİL HİZMETLERİMİZ

 • Her türlü sanayi kuruluşlarının ;

– Kapasite raporlarının hazırlanarak sanayi sicil belgelerinin alınması,

– Yatırımlarının teşvikleri konusunda gerekli araştırmaların yapılarak bölgelerin tespit edilmesi ve yatırımcıya en uygun vergi avantajı sağlanan bölgelerde yatırımların yönlendirilmesi,

– KOSGEB veritabanı işlemlerinin yapılarak, bankalarca sağlanan en uygun kredilerin kullanılmasının sağlanması,

– Yatırım teşvik belgelerinin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasının sağlanması.


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.