FORMLAR - DİLEKÇELER
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 17.479 defa okundu

SİTE İŞLETME PROJESİ ÖRNEĞİ


……………….. SİTESİ  …………………… YILI  İŞLETME PROJESİ

 

……………….. SİTESİ OCAK 2012- 0CAK 2013 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİDİR.

………………………………… Sitesi Ocak 2012 Ocak 2013 dönemine ait;ASANSÖR BAKIM, ELEKTRİK-SU, KAPICI- GÖREVLİ, BAKIM-ONARIM- VE BİLİMUM

ORTAK GİDERLERE ait hesaplamalar ve her gider kalemine ait tutarlar ve ….. dairelik apartmanımızın daire başına düşen aylık avans miktarları; aşağıdaki şekilde

belirlenerek  ………./……/…….. …….. günü yapılan apartman olağan genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. HESAPLAMALAR

1-ORTAK ALAN SU GİDERLERİNİN HESAPLANMASI :

Su tüketiminde tasarruf edilerek daire başına  ……….. metreküp’ten hesaplandığında

……………m3 X ……………-TL = ……………..-TL olarak belirlenmiş olup, aidatlarla birlikte

(aidat tutarına dahil) alınması kararlaştırılmıştır.

>2-ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERLERİNİN HESAPLANMASI :

Yine aynı dönemlerde 24 daireli iki Bloktan oluşan toplam 48 daire ve iki kapıcı dairesi,

Yönetim odası.  Yüzme  havuzu,  süs havuzları,  sauna, spor salonu ve güvenlik

odasından  oluşan apartmanımızın elektrik tüketiminin yıllık  ……… Kw olduğu gelen

faturalardan tesbit edilmiştir.Buna göre daire başına aylık elektrik tüketimi …….. Kw :

….. ortalama =  ……… Kw : 12 ay = oda ortalama  ……. Kw olarak belirlenmiştir.Ancak

tasarrufa özen göstermek şartıyla (çocuklarımızın asansörle oynamaları, aydınlatmaları

gereksiz kullanmaları vb.) % 10 tasarruf öngörülerek ,……. Kw tüketim üzerinden

hesaplanmıştır.Elektrik birim fiyatları bu gün için ………..-TL civarındadır.

…………………-TL X  …..Kw =  ………..-TL.aylık elektrik gideri aidatlarla birlikte alınması

kararlaştırılmıştır.

3-KAPICI GİDERLERİNİN HESAPLANMASI:

Bilindiği  üzere apartmanımızda bir kapıcı ve iki görevli çalışmaktadır. Apartmanımıza

yıllık olarak …………………TL’ye mal olmaktadır. Bu günkü fiyatlarla daire başına aylık

(………………..TL/12)/48 = 71,18 TL düşmektedir.

Asgari ücretin arttırılması da  göz önüne alınarak, uygulama zamanı belli olmadığı için

ortalama olarak daire başına aylık  ………..TL aidatlarla birlikte    (aidat tutarına  dâhil)

alınması kararlaştırılmıştır.

4-BAKIM-ONARIM GİDERLERİNİN HESAPLANMASI

Geçirdiğimiz bir yıllık dönem içerisinde asansör,ısı,elektrik ve su gibi hayati önem

taşıyan tesislerin aylık periyodik bakımlarının muntazam yapılması görev olmaktan

ziyade yasa gereğidir.Bu tesislere ait genel gider ………..-TL. civarındadır.enflasyon farkı

ilave edildiğinde önümüzdeki dönemde en az  …………-TL.lik bakım onarım gideriyle

karşılaşacağı düşünülerek (yüksek masraflı bir arıza olmadığı takdirde) hesaplanarak

daire başına aylık ortalama ……….-TL.aidatlarla birlikte alınmasına karar verilmiştir.

5-ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER:

Bilindiği üzere, bu gibi toplu yaşanan binalarda beklenmedik ve harcanılması kaçınılmaz

olan giderler olabilmektedir. Bunları kısaca belirtmek gerekirse; temizlik, küçük veya

orta boylu onarımlar, PTT, ulaşım, noter ücreti, kırtasiye ücreti gibi çeşitli giderler

sıralanabilir. Bu giderler için daire başına aylık …………-TL.aidatlarla birlikte alınmasına

karar verilmiştir.YAPILAN HESAPLAMALARA GÖRE KALEMLERİN TOPLAMI DAİRE BAŞINA DÜŞEN

GİDERİN ADI YILLIK MİKTAR

1 HAVUZ GİDERİ                                         ………….. TL

2 SU GİDERİ                                             ………….. TL

3 ELEKTRİK GİDERİ                                        …………. TL

4 KAPICI GİDERİ                                         ………….. TL

5 BAKIM-ONARIM GİDERİ                           …………. TL

6 ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLERİ               …………. TL

7. ………………..                                 …………..TL

…………..

YILLIK TOPLAM                                  …………. TL

……. daire için daire başına yıllık gider …………. TL

YILLIK ÖDEME PLANI:

TARİH                          AİDAT                          TUAR

1 Ocak 2012                 …… TL                         …….

1 Şubat 2012                …… TL                         …….

1 Mart 2012                  …… TL                         …….

1 Nisan 2012                 …… TL                         …….

1 Mayıs 2012                 …… TL                         …….

1 Haziran 2012               …… TL                         ……..

1 Temmuz 2012            ….. TL                         ……..

1 Ağustos 2012             …… TL                   ……..

1 Eylül 2012                 …… TL                     ……..

1 Ekim 2012                  …… TL                     ……..

1 Kasım 2012                ….. TL                     …….

1 Aralık 2012                …… TL                     ……..

TOPLAM …………………. TLBir dairenin yıllık aidatlar toplamı = ……………..-TL.

(Daire büyüklükleri aynı olduğundan KMK ve Yönetim Planına göre daire başına eşit

tutardadır. )

Yıllık genel toplam = …………………..-TL X …….. daire = ……………………….-TL

…../……/…….

………………………… SİTESİ YÖNETİM KURULU

Başkan                   Üye                      Üye

                        imzalar.


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.