DUYURULAR
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 1.800 defa okundu

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI (YENİ)


KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI

11.01.2013

3065 sayılı KDV kanununun 28. maddesinde KDV oranı vergiye tabi her bir için % 10 olarak belirlenmiş ve bakanlar kuruluna % 1 ila kanunda ki oranın dört katına kadar artırabilme,  mal ve hizmetler olarak farklı oranlar belirleme yetkisi verilmiştir.

Konut teslimlerinde daha önceki uygulamada bakanlar kurulu kararına ek olarak l sayılı listenin yani % 1’ lik oran 11. sırasında yer alan  “Net 150 m2’ ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler     tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’ nin altındaki konutlara isabet eden kısmına uygulanmaktadır.

Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, 150 m2 ve üstü konutlarda KDV oranı %18 tespit edilmişti.

6322 sayılı kanun ile bakanlar kuruluna, konutların tesliminde KDV oranının belirlenmesi arsanın vergi değeri veya konutun vergi değeri esas alınmasına bağlanmıştır. Bu değişiklik 01.06.2012 tarihinden sonra alınacak inşaat ruhsatları ile yapılacak konutlara 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Anılan yetkiye istinaden 01.01.2013 tarih ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararının
7. maddesi ile söz konusu    KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Önceden 150 m2 ’nin altındaki konutlarda uygulanan % 1 oran uygulaması terk edilerek 1319 sayılı emlak vergisi kanunun 29. maddesine göre açıklanan metre kare birim değerlerine göre belirlenecek bir sisteme geçilmiştir.

Buna göre;

Metre kare birim değeri 500 TL. ‘ye kadar (dahil) % 1)

Metre kare birim değeri 500 TL. ve 999 TL (dahil) % 8)

Metre kare birim değeri 1.000 TL. ve üstü % 18 olarak tespit edilmiştir.

150 m2 ve üstü konutlarda ise %18’ lik oran uygulamasına devam olunacaktır.

Yeni oranlar 2012/4116 sayılı bakanlar kurulunun yürürlük tarihinden itibaren ve yapı ruhsatları 01.01.2013 tarihinden sonra alınan konutlarda uygulanacaktır.

Özetle; konut teslimlerinde KDV uygulaması 150 m2 ye kadar olanlar için arsa metrekare birim değerlerine bağlanarak yeniden tespit edilmiştir. Metrekare birim değerleri örneğin İstanbul genelinde oldukça farklı tutarda, 8 TL. ila 5.000 TL aralığında çeşitli tutarlarda tespit edilmiştir. Birim değerler 213 sayılı VUK’nun 72. Maddesinin ikinci fıkrasına göre; belediye temsilcisi, tapu sicil temsilcisi ve mahalle/köy muhtarlarının oluşturduğu komisyonlar tarafından dört yılda bir tespit edilmektedir. Belirlenen birim değerler 213 sayılı Kanunun mükerrer 49.  maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi hükmüne göre, büyük şehir belediyesi bulunan illerde arsa ve araziye ait takdir komisyonu kararlarını inceleyecek merkez komisyonu tarafından kesinleştirilir.
…….

Buradan da anlaşılacağı üzere Maliye Bakanlığımız bana göre yeni bir tartışmanın önünü açmıştır. Aralarında bel ki de 5 km mesafe bulunmayan yerlerle, bu mesafeyi 500 mt kadar bile aşan arsalar üzerinde yapılacak konutlarda nihai tüketicilerin satın almak isteyecekleri konutlar arasında ciddi bir maliyet farkının oluşacağı açıktır. Bu net bir tartışma konusudur. Müteahhitler ve arsa malikleri arasında yapılabilecek olası her türlü sözleşmeler kendi aralarında olabileceği gibi, tüketiciler açısından da gözle görülür sıkıntılar yaratabileceği kanaatindeyim.

Bu durumun ekonomiye ne şekilde yansıyacağı da ayrıca tartışma konusudur.

Mehmet MOLLAİSMAİLOĞLU
Mali Müşavir

 

 

Kaynak: www. MuhasebeTR. com


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.