GENEL
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 2.234 defa okundu

KOLLEKTİF ŞİRKETİN NEV İ DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK LTD E DÖNÜŞMESİ HALİNDE VERGİLENDİRME


Merhaba Sevgili Okurlarımız, 

Bu makalemizde; Bir kollektif şirketin veya şahıs şirketinin nev i değişikliği yaparak limited şirkete dönüşmesi halinde vergilendirmenin nasıl olacağı konusunu değerlendirmeye çalışacağım.

Öncelikli olarak

1- GV Kanununun 81 . maddesinin 1. fıkrası 2 numaralı bendinde; Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin  bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifi ile bütün haliyle devir olması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi, ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermaye tutarında ortaklık payı alması halinde “değer artış kazancı hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği”,

2- 213 Sayılı VUK nun 161. nci maddesi (Burası çok önemli) işi bırakmayı ; vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması  ve sona erdirilmesi olarak tanımlamıştır. Bu hükme göre, bir şahıs şirketinin aktif veya pasifiyle bir limited şirkete devredilmesi durumunda şahsi sorumluluk altında yürütülen faaliyet son bulacağından şahıs işletmesi açısından İŞİ BIRAKMA OLARAK KABUL EDİLMESİ gerekmektedir. İlgili şahıs şirketine ait kullanılmamış evrak ve belgeler de iptal edilecektir.

3- Unutulmamalıdır ki; devir bilançosu tarihi ile, tescil tarihi (Ltd.nin tescili) arasında ki döneme ait işlemler, şahıs işletmesinin defterine kaydedilecektir.

4- Bu durumda Kollektif şirketin yukarıda ki açıklamalar doğrultusunda faaliyeti sona erdiğinden ve Gelir Vergisi yönünden beyanname vereceğinden, Tescil tarihi itibari ile yapılan tüm iş ve işlemlere ait beyannameler normal (kanuni süresinde) verileceği açıktır. Yani, Ortaklar geçici vergi döneminde kendilerine düşen kar/zarar tutarlarını ve Gelir Vergisi Beyannamesi verilme süresi olan 25/03/2015 tarihine kadar da yine kendilerine düşen kar/zarar tutarlarını beyan etmeleri gerekmektedir.

5- Tescil tarihinden sonraki süreç (yani ltd e geçiş) ise başlı başına bir dönem olarak kabul edilecek ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi verme süresi olan 25/04/2015 tarihinde de ilgili dönem beyan edilecektir. (Şirket olarak)

SONUÇ:  ;   Kollektif şirketin hukuki varlığı fiilen sona erdiği ve işi bırakma hükmünde olduğu gerekçesi ile, işi bırakma tarihine kadar verilmesi gereken KDV, Muhtasar, Geçici Vergi Beyannameleri ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin kanunda yazılı süreler içerisinde verileceği kanaatindeyim.

 

Mehmet MOLLAİSMAİLOĞLU
                  Mali Müşavir

 

KAYNAK :    GVK nu 81. madde, VUK 161. maddesi ve Maliye Bakanlığı 13/08/2012 Tarihli özelge.

Bu makale, kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.