FORMLAR - DİLEKÇELER
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 15.536 defa okundu

TEK ORTAK VE TEK YETKİLİYE DÜŞEN A.Ş LERDE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ


…….. MAKİNA MÜHENDİSLİK  SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN …./…./20…. TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

…………. Müh.San.Tic.A. Ş nin 2010 ve 2011 yıllarına ait genel kurul toplantısı …/…/20… tarihinde, saat…:…..  de, şirket merkez adresi olan ………………… adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının/………. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün …/…../20…. tarih ve …………. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri …………………’nın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam ……….  Liralık sermayesine tekabül eden ………. adet hisseden; …………….. TL’lik sermayeye karşılık ……  adet hissenin asaleten,  —– TL’ lik sermayeye karşılık —-. adet hissenin de vekaleten olmak üzere  …….  adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı …………… tarafından  açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Kurul, Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre çağrısız yapılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Divan Başkanlığına …………………..’ın ve katipliğe …………………’nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

4-Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edilerek kabul edildi. Şirket karından kanun ve anasözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

6-Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketler tek ortaklı yapıya dönüşebileceğinden, mevcut şirket ortaklık yapısının diğer hissedarların tüm paylarını      ………………………………..’ e devrederek …./…../20…… tarih itibari ile ortaklıktan ayrılmalarına ve şirketin tek ortaklı Anonim Şirkete dönüştürülmesine oy birliği ile karar verildi.

7-Şirket ana sözleşmesinin, Yönetim Kurulu ve süresi ile ilgili (…). Maddesinin ve Şirketin Temsil ve ilzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ile ilgili (…). Maddesinin,  yapılan müzakereler sonucunda tek ortaklı ve tek yetkili anonim şirket statüsüne dönüştürülmesi amacıyla  ilgili maddelerin tadiline oy birliği ile karar verilmiştir.

8-Şirketin yönetim kurulu üyeliğine … (…) yıl süresince  ………………’ ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Şirket denetçiliğine ise yine .. (…) Yıl süreyle görev yapmak üzere ……………………’nın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

10- Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantıya saat : ..:… da son verildi. …/…/20….

HÜKÜMET KOMİSER                              DİVAN BAŞKANI                                             KATİP

 

 

——————————————

Mehmet MOLLAİSMAİLOĞLU
Mali Müşavir


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.