FORMLAR - DİLEKÇELER
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 3.685 defa okundu

İŞÇİDEN SAVUNMA İSTEME


İŞÇİDEN SAVUNMA İSTEME YAZISI

Sayı……

İŞÇİNİN
Adı Soyadı
İşyeri no
T.C Kimlik no
Bölümü
Görevi

……/…../….. tarihinde ………………………………………….. …………………………………. şeklindeki haksız ve aykırı hareketinizle ilgili olarak 4857 Sayılı İş Yasasının 25/II ve 109 maddeleri uyarınca …../……/……tarihine kadar aşağıdaki boş alana savunma yapmanız gerekmektedir. Savunmanızı belgelendirmenizi aksi halde savunmanın soyut kalacağı ve bahaneden öteye gitmeyeceğini peşinen bildiririz.

Bir nüshasını aldım. İŞVEREN veya vekili
Tarih:…/…./…..
İmza

Savunma olarak:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

İşçinin Adı Soyadı
İmzası

Savunma yapmaktan kaçınılmış ise….
Savunma yapmaktan kaçınmış olduğunu tespit ettik. (İbaresi yazılır)

Tarih:…/…./…..

 

TANIK                                                                                                                                         TANIK


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.