DUYURULAR
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 2.167 defa okundu

2013 YILI AGİ ORAN VE TUTARLARI


Mehmet MOLLAİSMAİLOĞLU

Mali Müşavir

 

Asgari Geçim İndirimi
18/01/2013

Bilindiği üzere asgari geçim indirimi ; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 4 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5615 sayılı yasa ile 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere girmiştir.
GV. Kanunu’nun; 32’nci maddesinde; “Asgarî geçim indirimi; ücretin elde   edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının hesaplaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle asgari ücret Brüt 978,60 TL dir.

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanan

Oran

Mükellefin kendisi için

% 50

Çalışmayan ve herhangi
bir geliri olmayan eşi için

% 10

Birinci Çocuk

% 7,5

İkinci Çocuk

% 7,5

Üçüncü Çocuk

% 5

Dördüncü Çocuk

% 5

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

2013 Yılında uygulanacak AGİ tutarları

Bekar                                                  73,40 TL
Evli Eşi Çalışan                               73,40 TL
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu           84,40 TL
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu           95,41 TL
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu       102,75 TL
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu        110,09 TL

 

Evli Eşi Çalışmayan                            88,07 TL
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu       99,08 TL
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu     110,09 TL
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu     117,43 TL
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu     124,77 TL

Kaynak :  Gazeteport

 

NOT: Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.