DUYURULAR
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 2.303 defa okundu

122 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ AÇIKLAMASI


Merhaba Sevgili okurlarımız,

122 Seri nolu KDv Genel Tebliği ile ilgili olarak YMM Hasan Ali ARSLANALP’ in hazırladığı

kısa not şeklinde bilgi duyurusunu sizinle paylaşmak istedik.

26.02.2013 Tarihli Resmi Gazetede 122 nolu KDV Genel Tebliği Yayınlanmış ve 117 nolu                    KDV GT ile KDV Tevkifat Uygulamasında Aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. (değişen yerler Kırmızı renkle işaretlenmiştir)

DEĞİŞİKLİĞİN ÖZETİ

BAKIR,ÇİNKO,ALÜMİNYUM KÜLÇE TESLİMLERİ ve ALAŞIMLARINDAN ve MAMUL ÜRÜNLERİNDEN OLAN MAL TESLİMİNDEKİ TEVKİFAT UYGULAMASINA 01.03.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN KURŞUN ve KURŞUN ALAŞIMLARINDAN MAMUL ÜRÜNLER DE EKLENMİŞTİR.

01.03.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN

BAKIR,ÇİNKO,ALÜMİNYUM KURŞUN KÜLÇE TESLİMLERİ ve ALAŞIMLARINDAN ve MAMUL ÜRÜNLERİNDEN OLAN MAL TESLİMİNDEKİ TEVKİFAT ORANI ( 5/ 10 ) OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDEKİ TEVKİFAT ORANI ( 5/ 10 ) OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

MAHSUBEN İADE UYGULAMALARINDA ALT SINIR 4.000.- TL YE ÇIKARILMIŞTIR.

1 No.lu KDV Beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağı, aynı döneme ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup edilebilecektir.
Hasan Ali Arslanalp Yeminli Mali Müşavir

122 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (26.02.2013- RG 28571 )
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde 1/3/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.
1. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;
– (3.3.1.) bölümünde yer alan “bakır, çinko ve alüminyum” ibareleri “bakır, çinko, alüminyum ve kurşun”,
– (3.3.2.) bölümünün başlığı “3.3.2. BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ”,
– (3.3.2.1.) bölümünün birinci paragrafı, “Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.”,
– (3.3.2.2.2.) bölümünde yer alan “Bakır, çinko ve alüminyum” ibareleri “Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun”
şeklinde, (3.3.2.2.1.) bölümünün birinci paragrafı ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir.”
2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;
– (3.3.3.1.) ve (3.3.6.1.) bölümleri ile (3.3.3.2.2.) bölümünde yer alan Örnek 2’deki (9/10) oranları (5/10),
– 1/3/2013 tarihinden itibaren yapılacak iade taleplerine uygulanmak üzere (5.2.1.) ve (5.2.2.) bölümlerindeki (2.000 TL) tutarları (4.000 TL),
– (5.2.1.4.) ve (5.2.2.2.) bölümlerindeki “Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi,” ibareleri “Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi”,
– (5.2.1.4.) bölümündeki “Metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi” ibaresi “Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi”,
şeklinde değiştirilmiştir.
3. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2.1.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:
“1 No.lu KDV Beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağı, aynı döneme ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup edilebilecektir
Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması ve vergi inceleme raporunun olumlu gelmesi (rapor kısmen olumlu gelmişse olumlu gelen kısım itibariyle) kaydıyla iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılacaktır. Bu durumda, mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.