FORMLAR - DİLEKÇELER
MEHMET MOLLAİSMAİLOĞLU Tarafından Tarihinde yazıldı
Bu yazı 22.555 defa okundu

İBRANAME ÖRNEĞİ


 

İ B R A N A M E

 

  İŞVERENİN
Adı Soyadı/Unvanı
Adresi        :
SGK İşyeri Sicil No        :
Bölge Çal. Md. Sicil No        :

 

İŞÇİNİN

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
SGK Sicil No :
İkametgah Adresi :
İşe Başlama Tarihi :
İşten Ayrılış Tarihi :
İşten Ayılış Nedeni :

 

 

…./…../20…. tarihinden itibaren çalışmakta olduğum …………………….. ‘den Başka bir iş bulmam nedeni ileistifa ediyorum.

 

Çalışmaya başladığım tarihten bu güne kadar geçen süre içindeki bütün ücretlerimi, her türlü özlük ve sosyal haklarımı   ve ayrılış esnasında hak etmiş olduğum hafta tatili, genel tatil, fazla mesai, yıllık ücretli izin ve 4857. Sayılı iş Kanunu ve sair kanunlarda belirtilen tüm hak ve alacaklarımı ve istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım.

 

İşyerinden, kanun ve hizmet akdinden doğan hiçbir şekil ve nam altında herhangi bir alacağımın kalmadığını, maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı beyanla işverenimi  geçmişe dönük olarak da ibra ederim.   Tarih…./…../………

 

 

 

 ADRES…:                                        İBRA EDEN
 İLETİŞİM BİLGİLERİ                                       AD SOYAD
 SON ALTI AYLIK İKAMET ETTİĞİ YER YAZILACAK                                       İMZA

 


Yorumları Görüntüle
Hiç yorum yapılmamış.