DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 24.02.2016 Esas No         : 2016/202 Karar No  : 2016/199 İYUK Md. 24 ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA ALINMA İLE İLGİLİ OLARAK GÖNDERİLEN UYARI YAZISINA KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ İdarenin, “onbeş gün içinde ilgili belgelerin [...]

Bu yazı 2.569 defa okundu

DUYURULAR

Belgesi Olmayan Ustalar 25 Mayıs’tan İtibaren Çalışamayacak

I- GİRİŞ 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden biri de tehlikeli ve çok tehlikeli [...]

Bu yazı 1.088 defa okundu


DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 10.06.2015 Esas No : 2012/4863 Karar No  : 2015/4670 AATUHK Md. 35 LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNDEN TAHSİL EDİLEMEYEN KAMU ALACAĞINDAN SORUMLULUĞU Tahsili gereken kamu alacağının ait olduğu dönemde ortaklık sıfatını sürdüren ortağın, söz konusu dönemlere [...]

Bu yazı 1.246 defa okundu

DUYURULAR

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih   : 09.10.2015 Sayı : 27192137-105[2013-275]-143 VUK Mük. Md. 242 AKARYAKIT İSTASYONLARINDA e-FATURA UYGULAMASI Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda [...]

Bu yazı 1.900 defa okundu

DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 23.06.2015 Esas No : 2015/1380 Karar No  : 2015/4976 İYUK Md. 24, 31 DAVA DİLEKÇESİNİN MAHKEME KAYITLARINA GİRDİĞİ TARİH İTİBARIYLA DAVACI HAKKINDA TESİS EDİLMİŞ BİR İŞLEMIİN BULUNMAMASI DURUMUNDA, YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACI ÜZERİNDE BIRAKILMASI GEREKİR Dava dilekçesinin mahkeme [...]

Bu yazı 1.634 defa okundu

DUYURULAR

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih   : 16.06.2015 Sayı : 11395140-105[327-2012/VUK-1-…]-61137 GVK Md. 70, 72, 94 KDVK Md. 1, 2, 27 VUK Md. 272, 327 ÖZEL MALİYET BEDELİ OLARAK AKTİFLEŞTİRİLEN İKTİSADİ KIYMET HARCAMALARININ BEDELSİZ OLARAK İŞYERİ SAHİBİNE BIRAKILMASI  Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen harcamalarının [...]

Bu yazı 2.084 defa okundu