GENEL

SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI

I- GİRİŞ 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5810/1. md. ile değişik 1. maddesine göre serbest bölge kurulmasının amacı; – İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, – Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, – İşletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası [...]

Bu yazı 54.445 defa okundu

GENEL

ÖLÜM SİGORTALILIĞI NEDİR? SAĞLANAN YARDIMLAR VE HAK SAHİPLİĞİ

I- ÖLÜM GELİRİ NEDİR SAĞLANAN YARDIMLAR NELERDİR? 506 sayılı kanunun mülga hükümlerine göre hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölmesi veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının meslekte kazanma gücü kayıp oranı en az %50 olması [...]

Bu yazı 918 defa okundu

GENEL

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI VE İKTİSAP TARİHİNE GÖRE DURUMU

I- GİRİŞ Değer artış kazancı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde düzenlenmiş olup, madde hükmünde belirtilen mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazancı vergilendirmektedir. Değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmesi gereken kazançlar için safi kazanç kavramı önemlidir. [...]

Bu yazı 3.136 defa okundu

DUYURULAR

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

  Tarih   : 16.12.2016 Sayı : 84958988-130[5473-174]-E.E.135489 KDVK Md. 28 KDV UYGULAMASINDA NET ALAN HESABI KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Net Alan” başlıklı (III/B-2.1.3) bölümünün Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması sonrası 1.5.2014 tarihinden sonra yapılan konut teslimlerinde Tebliğin bu bölümünün [...]

Bu yazı 1.522 defa okundu

DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 07.06.2016 Esas No : 2016/6569 Karar No  : 2016/4151 İYUK Md. 2 MÜKELLEFİN KOD LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ Mükelleflerin özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması işleminin iptal davasına konu olabileceği hk. İstemin Özeti: Davacı tarafından, özel esaslara tabi mükellefler [...]

Bu yazı 1.445 defa okundu

GENEL

Kat İrtifakı Devirlerinin KDV Karşısındaki Durumu

I- GİRİŞ Ekonominin lokomotiflerinden biri olarak kabul edilen inşaat sektöründeki vergi ve muhasebe uygulamalarında yaşanan karmaşıklıklar, sektörün uygulayıcılarında tereddütlere sebep olabilmektedir. Günümüzde kendi nam ve hesabına gayrimenkul imal ve inşa eden müteahhitler, yüksek inşaat maliyetlerinin bir kısmını [...]

Bu yazı 33.736 defa okundu