GENEL

Beş Yıl Çalışan İşçi 14 Gün mü, 20 Gün mü Yıllık İzin Kullanacak?

I- GİRİŞ İş kanununda emredici bir düzenleme olan ücretli izin, çalışanların iş verimliliğini, işe motivasyonunu, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korur. Çalışanların dinlenme hakkı olan izin, anayasa ile güvence altına alınmıştır. Çalışma şartları ve dinlenme hakkını düzenleyen Anayasanın 50. maddesine [...]

Bu yazı 1.342 defa okundu

DUYURULAR

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

Tarih   : 16.01.2017 Sayı : 62030549-125[6-2014/51]-13503 GVK Md. 38 KVK Md. 6 AKDİ FAİZ ORANINDAN DAHA DÜŞÜK ORANDA KREDİ KULLANDIRILMAK SURETİYLE PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ FARKININ GELİR KAYDEDİLECEĞİ DÖNEM Distribütör veya bayi tarafından desteklenen kampanyalarda araç alacak müşterilere kullandırılan düşük [...]

Bu yazı 1.674 defa okundu

DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 14.04.2016 Esas No : 2014/3663 Karar No  : 2016/2872 VUK Md. 3 FATURALARIN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE  YANILTICI OLDUĞUNUN AÇIK VE SOMUT BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULMASI GEREKİR Vergisel ödevlerin bir kısmını eksik yaptığı veya usulüne uygun olarak yerine getirmediği yönünde tespitler [...]

Bu yazı 1.165 defa okundu

GENEL

ÜCRET GELİRLERİ

I- GİRİŞ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, 2016 yılında gerçek kişi tarafından elde edilen gelirlerin beyan dönemi, önce basit usulde vergilendirilen mükelleflerin Şubat 2017 ayında beyanname vermesiyle başladı ve Mart/2017 ayında ise diğer gelir vergisi mükellefleri yıllık beyanname vereceklerdir. Tam ve dar [...]

Bu yazı 1.628 defa okundu


DUYURULAR

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih   : 30.12.2016 Sayı : 13649056-130[28-2016/ÖZE-09]-142 GVK Md. 9, 94 VUK Md. 234 KDVK Md. 1, 28, 29 İKİNCİ EL TRAKTÖR ALIM SATIMINDA VERGİLEME Esnaf muaflığından yararlanmayan veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın alınan ikinci el traktör nedeniyle düzenlenecek gider [...]

Bu yazı 2.684 defa okundu

DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 05.04.2016 Esas No : 2016/3228 Karar No  : 2016/1483 VUK Md. 124 TASFİYE OLAN ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİ ADINA YAPILAN TARHİYATIN DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU Tasfiyesi tamamlanıp tüzel kişiliği sona eren şirketin kanuni temsilcisi adına yapılan tarhiyatın düzeltme ve şikâyet başvurularının [...]

Bu yazı 1.955 defa okundu