GENEL

Avukatların Sigortalılığı

I- GİRİŞ Gerek mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açısından hizmet akdine dayanarak çalıştırılanlar sigortalı sayılmaktadırlar. Her iki Kanun’da sigortalı sayılmayanlar ayrıca belirtilmiştir. Kanunla serbest olarak çalışan ve topluluk [...]

Bu yazı 231 defa okundu


MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih   : 01.03.2016 Sayı : 25953680-002-5 GVK Md. 68 KDVK Md. 29 SERBEST MESLEK KAZANCINDAN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER Serbest meslek erbabının işyerinde kullandığı; temizlik, büro malzemeleri, kırtasiye ve işyeri mutfağında tükettiği yiyecek ve içecek gibi gıda maddeleri, doğalgaz, [...]

Bu yazı 220 defa okundu


DUYURULAR

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 24.02.2016 Esas No         : 2016/202 Karar No  : 2016/199 İYUK Md. 24 ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA ALINMA İLE İLGİLİ OLARAK GÖNDERİLEN UYARI YAZISINA KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ İdarenin, “onbeş gün içinde ilgili belgelerin [...]

Bu yazı 427 defa okundu

GENEL

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermayenin Üçte İkisi Kaybedilirse Ne Yapılır?

I- GİRİŞ Anonim ile limited şirketler, sermayeleri belirli olan ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirketlerdir. Limited şirketlerin kamu borçlarına ilişkin sorumlulukları hariç olmak üzere, anonim ile limited şirket ortakları, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri [...]

Bu yazı 296 defa okundu

DUYURULAR

Belgesi Olmayan Ustalar 25 Mayıs’tan İtibaren Çalışamayacak

I- GİRİŞ 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden biri de tehlikeli ve çok tehlikeli [...]

Bu yazı 196 defa okundu


GENEL

Konut Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu, Muafiyet Şartları ve Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıklar

I- GİRİŞ Latince bir kelime olan kooperatif sözcüğünün en yalın haliyle anlamı, birlikte çalışma veya işbirliği olarak tanımlanabilir. İlk olarak Latin ve Anglosakson dillerinde kullanılmış olan bu sözcük, Latince “co” ve “operative” kelimelerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.[1] Büyük Türkçe Sözlük’e [...]

Bu yazı 260 defa okundu